Vacancies

EX-jobb: Klimatkalkyler för VA-ledningsarbeten

Office location
Stockholm
Application deadline
12/31/2021
Type
Summer student
Type
Adviser

På Norconsult vill vi göra mer för att sänka utsläppen och begränsa den globala uppvärmningen. Team VA-teknik i Stockholm söker nu en student som vill göra sitt exjobb inom klimatkalkyler för material och/eller tekniska lösningar för VA-ledningsarbeten.

Sveriges klimatpåverkande utsläpp ska vara nettonoll år 2045. För att nå dit behöver utsläppen minska snabbt från nuvarande nivåer menar klimatpolitiska rådet. Det betyder att alla samhällssektorer behöver bidra, inte minst byggsektorn där vi verkar.

År 2017 stod bygg och fastighetssektorn för 12,2 miljoner ton koldioxidekvivalenter, vilket motsvarar 19 procent av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Om man även räknar med de utsläpp som byggsektorn bidrar med utomlands via importvaror uppgick de totala utsläppen av växthusgaser till ca 18 miljoner ton.

En viktig förutsättning för att minska våra utsläpp är att kunna räkna på utsläppen och på så sätt göra medvetna val för att styra mot en lägre klimatpåverkan. Genom livscykelanalys kan olika materials klimatpåverkan bestämmas och det pågår ett aktivt arbete i branschen för att ta fram olika verktyg för att beräkna klimatkalkyler. Boverket har föreslagit till regeringen att införa krav från år 2022 på att alla nybyggnationer ska inkluderar en klimatdeklarationer som redovisar byggnationens utsläpp.

Exjobbet syftar till att undersöka vilka klimatverktyg som finns tillgängliga för att beräkna VA-ledningsarbetens klimatpåverkan, samt testa ett verktyg i en fallstudie i ett projekt hos Norconsult.  

Vi söker dig som ska skriva ditt masterarbete inom civilingenjör med inriktning mot vatten, samhällsbyggnad, miljö eller motsvarande.

Contact

Profile picture of Marta Juhlén
Marta Juhlén
Teamchef VA-teknik