Vacancies

EX-jobb inom geologi, hydrogeologi och geoteknik kopplat till ny stadsdel

Office location
Göteborg
Application deadline
4/1/2022
Type
Summer student
Type
Adviser

Åseberget ligger direkt väster om E6:an vid Kungälvsmotet och är det kommunägda Bokabs största projekt hittills. Området är ca 300 000 kvm och här planerar man bygga upp till 2000 nya bostäder. Norconsult kommer bidra med handledning inom geologi, hydrogeologi och geoteknik i det samverkansintensiva projektet.

Detta ger Kungälv en möjlighet att på ett modernt sätt exponera sig mot E6 men också sammanföra centrum närmare Ytterby. Ett samarbetsavtal har tecknats med sex bostadsutvecklingsbolag och kommunägda Bokab. Bebyggelsen kommer att utgöra en ny stadsdel i Kungälv med varierande bebyggelsestruktur och upplåtelseform.

Vill du arbeta med någon eller några av punkterna:

• Arbeta med potentiellt förorenad mark (miljöutredning för deponi och omgivande ytor)

• Eventuellt problematiska markförhållanden

• GIS

• Hydrogeologisk utredning (Dagvattenhantering)

• Radon

• Vetenskapliga frågeställningar kopplade till övriga områden?

• Göra ett projekt- eller examensarbete på 7,5-60 HEC?

Kontakta: Martin Persson martin.persson@norconsult.com för mer information

Placering: Göteborg

Sista ansökningsdag april 2022

Contact

Profile picture of Martin Persson
Martin Persson
Hydrogeolog