Vacancies

EX-jobb: Föroreningar i dagvatten

Office location
Göteborg
Application deadline
12/31/2018
Type
Other
Type
Adviser

Norconsult är ett helt medarbetarägt företag som är inne i en mycket expansiv fas och är nu ett av Sveriges snabbast växande konsultföretag inom samhällsplanering – alltid med ett helhetstänk och fokus på innovativa och hållbara lösningar.


Vi ser ett aktivt samarbete mellan näringsliv och utbildning som en självklarhet och EX-jobbet är en viktig del av din utbildning. Under åren har vi träffat många engagerade studenter och några arbetar hos oss idag. Vi erbjuder gärna en arbetsplats, möjlighet till idéutbyte och stöd från någon av våra specialister. Hos oss integreras du i teamet, får inblick i vårt arbete och har möjlighet att diskutera dina frågeställningar och utmaningar du stöter på under tiden. Vi söker därför dig som är civilingenjör- eller högskoleingenjörsstudent med intresse inom dagvattenrening för att utreda följande:

Föroreningar i dagvatten

Syftet med projektet är att öka förståelsen för hur vi bedömer föroreningsinnehållet i dagvatten och vilka osäkerheter som finns, samt hur vi kan översätta ett dagvattenutsläpps påverkan på recipientens möjligheter att uppnå MKN. Målet är att ta fram exempel på riktlinjer för en utvald kommun för bedömning gällande lämplig rening av enskilda dagvattenutsläpp, som kan tillämpas vid exempelvis framtagande av dagvattenutredningar till detaljplaner. Riktlinjerna blir ett exempel för hur det kan se ut för en kommun vilket bör vara anpassade efter recipienters möjligheter att uppnå MKN. En möjlig inriktning kan vara att bedöma hur stora områden till ytan som har någon betydande påverkan på några utvalda recipienter i aktuell kommun.

Examensarbetet kan utföras i par, varav den ena personen kan inrikta sig på hydrauliska modelleringsberäkningar och den andra STORM-tackberäkningar och teoretiska litteraturstudier. Examensarbetena kan vara gemensamma eller pågå parallellt samt med fördel genomföras i samarbete med kommunal verksamhet.

Varm välkommen med din EX-jobbsansökan. Intervjuer sker löpande så ansök gärna så snart som möjligt.

Contact

Profile picture of Emma Nilsson Keskitalo
Emma Nilsson Keskitalo
VA-utredare