Vacancies

Erfaren sivilingeniør/ingeniør vann og avløp

Office location
Sandvika
Application deadline
4/23/2019
Type
Permanent
Type
Adviser

Ser du muligheter der andre ser problemer?

På landsbasis har Norconsult landets største rådgivende fagmiljø innen vann- og avløpsteknikk, med over 250 medarbeidere. På Vann- og avløpsdivisjonen i Sandvika er vi rundt 85 medarbeidere som utgjør et sterkt og kompetent fagmiljø. Hos oss møter du engasjerte kolleger, fra unge nyutdannede til erfarne seniorer med bred kompetanse og et stort nettverk i bransjen.

Vann- og avløpsdivisjonen bistår offentlige og private byggherrer og entreprenører i deres prosjekter innen samferdsel, byutvikling og transportsystemer. Vi deltar i store og små oppdrag – i ulike prosjektfaser og entreprisemodeller. I Norconsults store tverrfaglige oppdrag har vi ansvar for overordnet koordinering av teknisk infrastruktur i grunnen, i tillegg til prosjektering av vann, avløp og overvann.

Dine arbeidsoppgaver vil være:

 • Fagansvarlig vann og avløp
 • Disiplinleder teknisk infrastruktur
 • Oppdragsleder i én- og tverrfaglige oppdrag
 • Sikre kvalitet i leveranser
 • Bistå i arbeid med opplæring av yngre ansatte
 • Bistå med prosjektstyring, herunder økonomi, - fremdrift, -og ressursplanlegging
 • Kommunikasjon med kunder
 • Deltakelse i tilbudsarbeid

For oss er det viktig at du:

 • Har erfaring fra prosjektering av VA-anlegg
 • Er kjent med rollen fagansvarlig VA i tverrfaglige prosjekteringsoppdrag
 • Har kjennskap til koordinering av teknisk infrastruktur i områder med høy kompleksitet og tetthet i grunnen
 • Er opptatt av kunnskapsdeling
 • Arbeider selvstendig, samtidig som du fungerer godt i større prosjektteam
 • Er resultatorientert og tar eierskap til prosjekt og leveranser
 • Har god norsk skriftlig og muntlig formidlingsevne

Hos oss får du:

 • Spennende kompetansehevings- og karrieremuligheter innen marked, fag, linje og oppdrag
 • Verdibasert samfunnsplanlegging med fokus på fremtidsrettede og bærekraftige løsninger
 • Sterk bedriftskultur preget av uformelle kommunikasjonslinjer på tvers av organisasjon og geografi
 • Fleksibel arbeidstid
 • Overskuddsdelingsordning der alle ansatte får direkte utbytte av selskapets resultat
 • Eierskap i Norges største tverrfaglige rådgiverbedrift
 • Konkurransedyktig lønns- og ansettelsesbetingelser
 • Studieturer, interne fagsamlinger, ulike sosiale arrangementer, bedriftsidrettslag m.m.

Vi gjør oppmerksom på at det kun er elektroniske søkner som blir behandlet.

Norconsult er Norges største rådgiverbedrift. Våre tjenester er rettet mot samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur. Selskapet er eid av våre over 3 000 medarbeidere som er stasjonert på 93 kontorer i hele verden. Hovedkontoret ligger i Sandvika utenfor Oslo.

Contacts

Profile picture of Ina Bekkum
Ina Bekkum
Sivilingeniør
Profile picture of Truls Inderberg
Truls Inderberg
Divisjonsdirektør