Vacancies

Er du vår nye konstruktør?

Office location
Steinkjer
Application deadline
11/10/2019
Type
Permanent
Type
Adviser

Norconsult har gjennom flere tiår opparbeidet en bred kompetanse innen konstruksjonsteknikk. Kompetansen omfatter det meste innen prosjektering av konstruksjoner samt kunnskap om overflatebehandling, konstruksjonsmaterialer og forbindelsesmetoder.

Eksempler på konstruksjonstyper er boliger, kontorbygg, industrianlegg, sykehus og institusjonsbygg, sportsarenaer, kulturbygg, undervisningsbygg, bruer og kulverter, bassengkonstruksjoner, vann og avløpsanlegg, havner, tanker og siloer.

Norconsult sin avdeling for Byggeteknikk på Steinkjer består av 18 medarbeidere og trenger flere konstruktører. Både nyutdannede og erfarne kandidater er av interesse.

Norconsults i Nord-Trøndelag har 87 medarbeidere fordelt på våre kontorer i Namsos, Steinkjer, Verdal, Levanger og Stjørdal. Vi er tverrfaglig og dekker de fleste fagområder innen prosjektering og styring av bygg- og anleggsprosjekter.

Dine arbeidsoppgaver vil være:

 • Rådgiving og prosjektering av stål-, tre- og betongkonstruksjoner
 • Modellering og detaljering
 • Gjennomføre analyser
 • Utarbeidelse av anbudsdokumenter og kostnadsestimater

For oss er det viktig at du:

 • Har en Bachelor- eller Mastergrad i konstruksjonsfag eller tilsvarende
 • Er analytisk i din tilnærming
 • Er engasjert og nysgjerrig og deltar i kontinuerlig faglig utvikling
 • Har god muntlig og skriftlig formidlingsevne
 • Har gode evner til samarbeid og relasjonsbygging
 • Er kreativ og løsningsfokusert
 • Handler på eget initiativ og tar ansvar for resultat
 • Bidrar til et godt sosialt og faglig miljø
 • Har gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig

Hos oss får du:

 • Spennende kompetansehevings- og karrieremuligheter innen marked, fag, linje og oppdrag
 • Verdibasert samfunnsplanlegging med fokus på fremtidsrettede og bærekraftige løsninger
 • Sterk bedriftskultur preget av uformelle kommunikasjonslinjer på tvers av organisasjon og geografi
 • Eget fora for yngre medarbeidere med direkte tilgang til konsernets toppledelse (Yngres Råd)
 • Fleksibel arbeidstid
 • Overskuddsdelingsordning der alle ansatte får direkte utbytte av selskapets resultat
 • Eierskap i Norges største tverrfaglige rådgiverbedrift
 • Konkurransedyktig lønns- og ansettelsesbetingelser
 • Studieturer, interne fagsamlinger, ulike sosiale arrangementer, bedriftsidrettslag m.m.

Innsendelse av søknader:

Vi gjør oppmerksom på at det kun er elektroniske søknader som blir behandlet. Se vår hjemmeside www.norconsult.no/karriere for levering av elektronisk søknad.

Norconsult er Norges største rådgiverbedrift. Våre tjenester er rettet mot samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur. Selskapet er eid av våre over 3 800 medarbeidere som er stasjonert på 96 kontorer i hele verden. Hovedkontoret ligger i Sandvika utenfor Oslo.

Contact

Profile picture of Randi Helene Torås
Randi Helene Torås
Avdelingsleder Kontor