Vacancies

Er du opptatt av at vi har rent vann?

Office location
Levanger, Namsos, Steinkjer
Application deadline
5/31/2021
Type
Permanent
Type
Adviser

Vann er en vital ressurs som skaper grunnlag for liv og utfoldelse. Vannressursene må utnyttes på en bærekraftig måte slik at ressursen er sikret også for fremtidige generasjoner. Norconsult har det største rådgivermiljøet innen vann og avløp i Norge. Vi har spesialisert oss på å levere tekniske løsninger med høy kvalitet og lang levetid for ledningssystemer og behandlingsanlegg, og vi har stort fokus på FoU-prosjekter, behandlingsanlegg, overordnet planlegging og bærekraftige overvannsløsninger

Norconsults avdeling i Nord-Trøndelag har 82 medarbeidere fordelt på våre kontorer i Namsos, Steinkjer, Levanger, Verdal og Stjørdal. Vi er tverrfaglig og dekker de fleste fagområder innen rådgiving, prosjektering og styring av bygg- og anleggsprosjekter.

På kontorene våre på Levanger og Steinkjer har vi et kompetent VA-miljø, og vi teller i dag 10 ingeniører og sivilingeniører som arbeider aktivt med faget. Vi samarbeider tett med øvrige kontorer i Norconsult, og trekker inn ressurser ved behov.

Våre arbeidsoppgaver er ulike utredninger og forprosjekt, hovedplaner, detaljprosjektering av prosessanlegg, infrastruktur for VA og næringsliv, samt byggeledelse og teknisk oppfølging. VA-gruppen samarbeider med øvrige fagseksjoner i Norconsult og jobber ofte i tverrfaglige team med oppdrag innen samferdsel, industri, plan og bygg for å komme fram til gode helhetsløsninger.

Dine arbeidsoppgaver vil være:

 • Planlegging av prosessanlegg

 • Planlegging av VA-ledningsanlegg og øvrig infrastruktur

 • Overordnede VA-planer

 • Utarbeidelse av beskrivelser og konkurransegrunnlag

 • Oppfølging på anleggsplass

For oss er det viktig at du:

 • Er bachelor eller master innen vann og avløp. Gjerne med erfaring, men nyutdannede oppfordres også til å søke

 • Har gode evner innen og interesse for VA og heldigitale løsninger

 • Er engasjert og nysgjerrig

 • Har gode evner til samarbeid og relasjonsbygging både internt og med kunder

 • Har erfaring med relevante dataverktøy for fagområdet, som for eksempel Novapoint/Trimble, Civil 3D/Focus og Gemini

 • Har gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig

Hos oss får du:

 • Spennende kompetansehevings- og karrieremuligheter innen marked, fag, linje og oppdrag

 • Verdibasert samfunnsplanlegging med fokus på fremtidsrettede og bærekraftige løsninger

 • Sterk bedriftskultur preget av uformelle kommunikasjonslinjer på tvers av organisasjon og geografi

 • Eget fora for yngre medarbeidere med direkte tilgang til konsernets toppledelse (Yngres Råd)

 • Fleksibel arbeidstid

 • Overskuddsdelingsordning der alle ansatte får direkte utbytte av selskapets resultat

 • Eierskap i Norges største tverrfaglige rådgiverbedrift

 • Konkurransedyktige lønns- og ansettelsesbetingelser

 • Studieturer, interne fagsamlinger, ulike sosiale arrangementer, bedriftsidrettslag m.m.

Vi gjør oppmerksom på at det kun er elektroniske søknader som blir behandlet.

Norconsult er Norges største rådgiverbedrift. Våre tjenester er rettet mot samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur. Selskapet er eid av våre over 4 600 medarbeidere som er stasjonert på 118 kontorer i hele verden. Hovedkontoret ligger i Sandvika utenfor Oslo.

Contact

Profile picture of Håvar Brøndbo
Håvar Brøndbo
Avdelingsleder Kontor