Vacancies

Arealplanlegger - Norconsult Harstad

Office location
Harstad
Application deadline
4/30/2021
Type
Permanent
Type
Adviser

Avdeling "Arkitektur og Plan" i Harstad vil gjerne øke mangfoldet på vår avdeling og tilknytte oss en dyktig og engasjert arealplanlegger som kan komplementere avdelingen og bidra til å befeste vår posisjon som en ledende leverandør av arkitektur og plan tjenester i vår region.

Vil du bidra til å forsterke fagområdet lokalt på kontoret? Inngå i, og dra veksler på, et solid fagmiljø i Norconsult for øvrig? Du vil bli del av et engasjert team som er opptatt av å løse by- og arealplanlegging på en bærekraftig måte. Du får mulighet til å lede eller bistå i planleggingsoppgaver på alle plannivå innen offentlig og privat sektor i hele regionen. 

Kontoret i Harstad har 37 medarbeidere innen de fleste fagfelt, og en sunn miks av alder, kjønn og erfaring. Vi har mange interessante og varierte oppdrag og mange av disse oppdragene er tverrfaglige. Vi samarbeider derfor tett med hyggelige og kunnskapsrike kollegaer på de andre avdelingene i Harstad, men også på de øvrige kontorer i resten av landsdelen og landet. Vi holder til i gangavstand fra Harstad Sentrum.

Avdeling "Arkitektur og Plan" utgjør i dag 16 medarbeidere og av disse vil fire dyktige og engasjerte planleggere bli dine nærmeste kollegaer og samarbeidspartere, men du vil også jobbe tett sammen med arkitektene på avdelingen. Gjennom tverrfaglige oppgaver får du også muligheten til å jobbe med andre konsulentkategorier, som for eksempel vei-ingeniører, vann- og avløpsingeniører etc,

Norconsult har kontorer i alle landets regioner, anstendige verdier og en flat organisering.  Å jobbe i Norconsult betyr at du får være med på å forme selskapet og din egen fremtid. Med eierforpliktelse, erfaring og interesse for samfunnsbygging utvikler du sammen med andre kompetanseområder bærekraftige løsninger for våre kunder.

For oss er det viktig at du:

 • Har noen års erfaring som praktiserende arealplanlegger med god gjennomføringsevne.

 • Er sivilarkitekt/landskapsarkitekt/sivilingeniør/ingeniør eller tilsvarende med relevant erfaring.

 • Er en sosial, engasjert og selvstendig person som ikke er redd for å ta egne initiativer.

 • Som oss har sterkt fokus på bærekraftsspørsmål, både fra et økologisk, sosialt og økonomisk perspektiv.

 • Håndterer tradisjonelle planleggingsverktøy

 • Kan utvise god formidlingsevne både muntlig og skriftlig.

 • Gjerne er både kreativ og løsningsfokusert

Hos oss får du:

 • Spennende kompetansehevings- og karrieremuligheter innen marked, fag, linje og oppdrag.

 • Verdibasert samfunnsplanlegging med fokus på fremtidsrettede og bærekraftige løsninger.

 • Sterk bedriftskultur preget av uformelle kommunikasjonslinjer på tvers av organisasjon og geografi.

 • Fleksibel arbeidstid.

 • Overskuddsdelingsordning der alle ansatte får direkte utbytte av selskapets resultat.

 • Eierskap i Norges største tverrfaglige rådgiverbedrift.

 • Konkurransedyktig lønns- og ansettelsesbetingelser.

 • Studieturer, interne fagsamlinger, ulike sosiale arrangementer, bedriftsidrettslag m.m.

Innsendelse av søknad:

Deler du vårt engasjement og synes dette lyder interessant? Ring gjerne en av våre planleggere Lars Andre Uttakleiv, eller avdelingsleder John Arne Traasdahl.

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes via vårt elektroniske søknadsskjema på våre internettsider. Vi gjør oppmerksom på at det kun er de elektroniske søknadene som vil bli behandlet.

Norconsult er Norges største rådgiverbedrift. Våre tjenester er rettet mot samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur. Selskapet er eid av våre over 4 600 medarbeidere som er stasjonert på 118 kontorer i hele verden. Hovedkontoret ligger i Sandvika utenfor Oslo.

Contacts

Profile picture of John Arne Traasdahl
John Arne Traasdahl
Avdelingsleder Kontor
Profile picture of Lars Andre Uttakleiv
Lars Andre Uttakleiv
Seniorrådgiver